TV& VIDEO

Đăng Khoa

Thủ tục hành chính rườm rà cản trở hộ gia đình đầu tư kinh doanh

Thủ tục hành chính rườm rà cản trở hộ gia đình đầu tư kinh doanh

Hiến pháp và Luật Doanh nghiệp hiện cho phép người dân có quyền kinh doanh những lĩnh vực mà Nhà nước không cấm. Thế nhưng, thực tiễn triển khai điều này lại không hề dễ vì thủ tục hành chính khá rườm rà.