TV& VIDEO

đăng ký xét tuyển bổ sung

Thiếu sinh viên, nhiều trường Đại học xét tuyển bổ sung

Thiếu sinh viên, nhiều trường Đại học xét tuyển bổ sung

VTV.vn - Nhiều trường Đại học đã phải mở rộng thêm phương thức xét tuyển trong đợt xét tuyển bổ sung, thậm chí dùng đến cả phương thức xét tuyển học bạ để tuyển đủ chỉ tiêu.