TV& VIDEO

Đảng Mặt trận Quốc gia

Tại sao Đảng Mặt trận Quốc gia thu hút cử tri Pháp?

Tại sao Đảng Mặt trận Quốc gia thu hút cử tri Pháp?

VTV.vn - Xuất hiện trên chính trường Pháp đã lâu nhưng đến thời gian gần đây, Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia mới nhận được nhiều sự chú ý.