TV& VIDEO

đăng nhập tài khoản

Google giới thiệu “USB bảo mật”

Google giới thiệu “USB bảo mật”

Google tuyên bố sẽ bổ sung tính năng bảo mật hai lớp khi đăng nhập vào các tài khoản Google với một chiếc USB đặc biệt.