TV& VIDEO

Đảng phái chính trị

Thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria

Thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria

VTV.vn - Đại hội đối thoại dân tộc Syria được xem là một trong những cơ hội để đạt một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm.