Đảng phái chính trị

Những nội dung chính trong bản Hiến pháp sửa đổi của Thổ Nhĩ Kỳ

Những nội dung chính trong bản Hiến pháp sửa đổi của Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Tổng thống có quyền ban hành các nghị định, là người đứng đầu của một đảng phái chính trị và là đại diện quyền lực cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive