TV& VIDEO

đấng sinh thành

Vu lan - Mùa của tình thương trong văn hóa Việt

Vu lan - Mùa của tình thương trong văn hóa Việt

 Đêm trăng Rằm tháng 7 đã quay về với nét rất riêng mang dấu ấn văn hóa dân tộc. Đó là những đêm trăng để mọi người lắng lòng, suy ngẫm về đạo lý ngàn đời của dân tộc, về lòng hiếu thảo.