TV& VIDEO

Đặng Tiến Đông

Khán giả ấn tượng với thay đổi tích cực trên VTVcab 17

Khán giả ấn tượng với thay đổi tích cực trên VTVcab 17

 Với nỗ lực toàn diện cả về nội dung và hình thức, sự thay đổi của kênh VTVcab 17 thời gian qua đã gây được ấn tượng khá tốt với khán giả truyền hình.