TV& VIDEO

Đảng trong cuộc sống hôm nay

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy

VTV.vn - Việc đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã và đang đem lại những tác động tích cực.