TV& VIDEO

đảng ủy khối

Đảng ủy Khối làm việc với một số Chi, Đảng ủy trực thuộc Đài THVN

Đảng ủy Khối làm việc với một số Chi, Đảng ủy trực thuộc Đài THVN

Ngày 12/8/2014, Tổ Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Ban Biên tập Truyền hình Cáp và Chi bộ Ban Truyền hình Tiếng dân tộc về công tác