TV& VIDEO

Đánh bom gần dinh Tổng thống Somalia

Đánh bom gần dinh Tổng thống Somalia, ít nhất 20 người thiệt mạng

Đánh bom gần dinh Tổng thống Somalia, ít nhất 20 người thiệt mạng

VTV.vn - Một vụ đánh bom xe đã xảy ra bên ngoài khách sạn Somali Youth League gần dinh thự Tổng thống ở thủ đô Mogadishu, Somalia, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.