TV& VIDEO

đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với thù trong, giặc ngoài

Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với thù trong, giặc ngoài

VTV.vn - Thù trong, giặc ngoài, đó là những gì đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.