TV& VIDEO

đánh cắp thông tin tài khoản

Yahoo thừa nhận là nạn nhân của vụ ăn cắp dữ liệu

Yahoo thừa nhận là nạn nhân của vụ ăn cắp dữ liệu

VTV.vn - Tập đoàn Yahoo vừa thừa nhận là nạn nhân của vụ vi phạm dữ liệu khổng lồ khiến ít nhất 500 triệu tài khoản người dùng bị đánh cắp.