TV& VIDEO

đánh cược tính mạng

"Tử thần" rình rập bên những bến đò ngang tại Quảng Nam

"Tử thần" rình rập bên những bến đò ngang tại Quảng Nam

VTV.vn - Tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, người dân đang phải đánh cược tính mạng của mình khi qua sông trên các chuyến đò ngang.