TV& VIDEO

đánh giá chất lượng bệnh viện

TP.HCM đưa vào sử dụng ki-ốt phản hồi chất lượng bệnh viện

TP.HCM đưa vào sử dụng ki-ốt phản hồi chất lượng bệnh viện

VTV.vn - Ki-ốt phản hồi chất lượng bệnh viện vừa được Sở Y tế TP.HCM đưa vào lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhằm cải thiện chất lượng bệnh viện.