TV& VIDEO

đánh giá chất lượng bệnh viện

Giá dịch vụ y tế sẽ gắn với xếp hạng bệnh viện

Giá dịch vụ y tế sẽ gắn với xếp hạng bệnh viện

VTV.vn - Từ ngày 15/12, Bộ Y tế sẽ triển khai đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, chất lượng BV.