TV& VIDEO

đánh giá chất lượng

Đánh giá chất lượng bệnh viện qua tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn

Đánh giá chất lượng bệnh viện qua tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn

VTV.vn - Việc chấm điểm các bệnh viện đang được Bộ Y tế triển khai trên toàn quốc.