TV& VIDEO

danh hiệu lạ

Âm thầm thu hồi giấy khen có danh hiệu lạ

Âm thầm thu hồi giấy khen có danh hiệu lạ

VTV.vn - Mới đây, một trường học tại Hà Nội đã âm thầm thu hồi các giấy khen có danh hiệu Học sinh từng mặt. Thay vào đó, là trao cho học sinh những tấm giấy khen mới.