TV& VIDEO

danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Vĩnh biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Vĩnh biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

VTV.vn - Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm - danh họa được xếp vào Bộ tứ huyền thoại thế hệ thứ hai của mỹ thuật Việt Nam - đã từ trần sáng 15/6 tại Hà Nội, ở tuổi 94.