TV& VIDEO

danh mục phí

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phí và lệ phí

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phí và lệ phí

VTV.vn - Vào chiều nay (11/11), Quốc hội đã thảo luận Dự thảo Luật Phí và lệ phí.