TV& VIDEO

đánh nhau cấp cứu

Đánh nhau dịp Tết: Cần thiết chế giáo dục và thiết chế gia đình

Đánh nhau dịp Tết: Cần thiết chế giáo dục và thiết chế gia đình

VTV.vn - 5.000 ca nhập viện cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết vừa qua – con số này phải chăng phản ánh mức độ phổ biến của các vụ ẩu đả trong xã hội Việt Nam?