dành riêng

Vì sao WhatsApp chọn Facebook thay vì Google?

Vì sao WhatsApp chọn Facebook thay vì Google?

Tổng Giám đốc Larry Page của Google được cho là đã ra giá cao hơn 19 tỷ USD của Facebook để mua lại WhatsApp song không thành công.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive