TV& VIDEO

"Danh sách “30 Under 30”

Forbes Việt Nam công bố 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật 2016

Forbes Việt Nam công bố 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật 2016

VTV.vn - Ngày 25/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Forbes Việt Nam đã công bố danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở nước ta.