TV& VIDEO

đảo Chữ Thập

Phản đối Trung Quốc cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập

Phản đối Trung Quốc cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập

Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC.