TV& VIDEO

đạo cụ

Sắp đấu giá các kỷ vật âm nhạc và điện ảnh Hollywood

Sắp đấu giá các kỷ vật âm nhạc và điện ảnh Hollywood

Christie sẽ mở cuộc đấu giá những kỷ vật âm nhạc và điện ảnh Hollywood tại London, nước Anh vào ngày 20/6 tới.