TV& VIDEO

đảo đá vôi

Hòn Thiên Nga - Vịnh Bái Tử Long bị sạt lở mất phần đầu

Hòn Thiên Nga - Vịnh Bái Tử Long bị sạt lở mất phần đầu

VTV.vn - Việc hòn Thiên Nga tại vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh bị sạt lở mất phần đầu đã thu hút sự quan tâm của công chúng thời gian gần đây.