TV& VIDEO

đạo đức nghề nghiệp

Gần 3.000 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn

Gần 3.000 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn

VTV.vn - Theo khảo sát của tỉnh Kiên Giang, còn gần 3.000 hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận về đất đai còn trễ hẹn.