đạo đức nghề nghiệp

Gần 3.000 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn

Gần 3.000 hồ sơ đất đai bị trễ hẹn

VTV.vn - Theo khảo sát của tỉnh Kiên Giang, còn gần 3.000 hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận về đất đai còn trễ hẹn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive