TV& VIDEO

Đảo Phan Vinh

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa

VTV.vn - Các cán bộ chiến sĩ thuộc quần đảo Trường Sa luôn coi việc bảo quản vũ khí trang bị đi đôi với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.