Đảo Phan Vinh

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa

VTV.vn - Các cán bộ chiến sĩ thuộc quần đảo Trường Sa luôn coi việc bảo quản vũ khí trang bị đi đôi với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive