TV& VIDEO

đào sâu

"Cát tặc" lộng hành, ngang nhiên đào lòng sông hơn 30m

"Cát tặc" lộng hành, ngang nhiên đào lòng sông hơn 30m

Trong khi tình trạng khai thác cát trái phép đang được xử lý mạnh tay trên cả nước, thì trên sông Đuống hoạt động này vẫn đang diễn ra một cách tinh vi.