đào tạo cán bộ

Đẩy mạnh đào tạo cán bộ y tế cho vùng sâu

Đẩy mạnh đào tạo cán bộ y tế cho vùng sâu

VTV.vn - Từ khi Đề án phát triển y tế cơ sở được Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế đã tích cực triển khai công tác đào tạo nhân lực cho các trạm y tế xã.