TV& VIDEO

đào tạo cán bộ

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary.