TV& VIDEO

đào tạo kỹ năng

Giáo dục tư ở Singapore hướng đến kỹ năng thực tế

Giáo dục tư ở Singapore hướng đến kỹ năng thực tế

VTV.vn - Các trường ĐH tư thục ở Singapore có xu hướng tăng cường đào tạo kỹ năng thực tiễn cho sinh viên để các em có thể sẵn sàng bước vào môi trường công việc khi ra trường.