TV& VIDEO

đào tạo kỹ năng

Nha Trang phối hợp với Australia tổ chức khóa đào tạo kỹ năng nhân viên cứu hộ

Nha Trang phối hợp với Australia tổ chức khóa đào tạo kỹ năng nhân viên cứu hộ

VTV.vn - Hơn 50 nhân viên cứu hộ thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang và các khách sạn đang tham gia khóa tập huấn đào tạo nâng cao kỹ năng cứu hộ biển.