TV& VIDEO

đào tạo quốc tế

Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) trao bằng thạc sĩ và cử nhân tại HUTECH

Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) trao bằng thạc sĩ và cử nhân tại HUTECH

VTV.vn - 30 thạc sĩ, 147 cử nhân quản trị kinh doanh khóa 9 thuộc chương trình hợp tác đào tạo quốc tế giữa hai trường sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đợt này.