Đào tạo sau đại học

Phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ khoa học

Phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ khoa học

VTV.vn - Diễn đàn quốc gia về "Phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ khoa học thực hiện công tác đào tạo sau đại học" vừa được diễn ra.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive