Đào tạo sau đại học

Phát hiện sai phạm của Học viện KHXH về đào tạo sau đại học

Phát hiện sai phạm của Học viện KHXH về đào tạo sau đại học

VTV.vn - Bộ GD-ĐT phát hiện một số sai phạm của Học viện KHXH như một thầy cùng lúc hướng dẫn 44 học viên thạc sĩ của 3 chuyên ngành...