TV& VIDEO

đạo Thiên Chúa

Church Desk - Ứng dụng quản lý nhà thờ trên điện thoại

Church Desk - Ứng dụng quản lý nhà thờ trên điện thoại

VTV.vn - Để quản lý nhà thờ và giúp những người theo đạo Thiên chúa tuơng tác với nhau, một ứng dụng trên điện thoại thông minh có tên "Church Desk" đã ra đời.