TV& VIDEO

Đào Trọng Thi

Lùi thời gian trình Luật Hộ tịch

Lùi thời gian trình Luật Hộ tịch

 Chiều 13/8, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về dự thảo Luật Hộ tịch. Đây là dự thảo luật đã được Ủy ban TVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 11 diễn ra vào tháng 9/2012.