TV& VIDEO

Đào Việt Trung

Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi động viên lực lượng Cảnh sát biển và kiểm ngư

Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi động viên lực lượng Cảnh sát biển và kiểm ngư

Chủ tịch nước dặn dò mục tiêu cao nhất là bảo vệ chủ quyền, các lực lượng trên biển cần kiên quyết và bình tĩnh, sáng suốt.