TV& VIDEO

đắp đập ngăn mặn

Nước tưới vụ Đông Xuân tại Quảng Nam nhiễm mặn

Nước tưới vụ Đông Xuân tại Quảng Nam nhiễm mặn

VTV.vn - Hiện tượng nhiễm mặn tại nhiều con sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện, gây lo ngại cho việc tưới tiêu hàng ngàn ha lúa Đông Xuân.