TV& VIDEO

đáp từ

Chiêu đãi trọng thể Tổng thống Nga V.Putin

Chiêu đãi trọng thể Tổng thống Nga V.Putin

Chiều tối 12/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chiêu đãi trọng thể Tổng thống Nga V.Putin và các thành viên trong đoàn.