TV& VIDEO

đáp ứng nhu cầu

TP.HCM: Tàu cánh ngầm được phép hoạt động trở lại

TP.HCM: Tàu cánh ngầm được phép hoạt động trở lại

Ngày mai (23/12), dịch vụ tàu cánh ngầm sẽ hoạt động trở lại tại TP.HCM sau gần một năm bị đình chỉ.