TV& VIDEO

đáp ứng

“Không có chuyện lách luật nhập khẩu ô tô bằng hình thức quà biếu”

“Không có chuyện lách luật nhập khẩu ô tô bằng hình thức quà biếu”

 Đó là khẳng định của Lãnh đạo Phòng Giám sát Quản lý Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hà Nội với phóng viên Đài THVN sau khi một số cơ quan báo chí cho rằng có dấu hiệu lách luật nhập khẩu ô tô bằng quà biếu.