TV& VIDEO

đất bằng

34.000 trường hợp mua nhà, đất bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ

34.000 trường hợp mua nhà, đất bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ

Trong thời gian tới, khoảng 34.000 trường hợp nhà, đất mua bán bằng giấy viết tay tại TP.HCM sẽ được cơ quan chức năng xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.