TV& VIDEO

đắt cắt cổ

Các nhà hàng Anh đối mặt với “cuộc khủng hoảng cà-ri”

Các nhà hàng Anh đối mặt với “cuộc khủng hoảng cà-ri”

 Sự thiếu hụt các đầu bếp người Ấn Độ và Bangladesh, do thay đổi chính sách nhập cư của chính phủ Anh đang tạo ra cuộc khủng hoảng mang tên "cà-ri" cho các nhà hàng Ấn tại Anh.