TV& VIDEO

đất cát

Biến đất cát bỏ hoang thành lợi thế

Biến đất cát bỏ hoang thành lợi thế

VTV.vn - Từ chỗ bỏ hoang, giờ đất cát lại là lợi thế trong canh tác nông nghiệp ở Ninh Thuận, bởi nông sản làm ra có chất lượng hơn hẳn.