TV& VIDEO

đạt chất lượng

Bất thường trong kết quả kiểm định chất lượng phân bón ở ĐBSCL

Bất thường trong kết quả kiểm định chất lượng phân bón ở ĐBSCL

VTV.vn - Lực lượng quản lý thị trường ở ĐBSCL bất lực không phải vì không đủ năng lực kiểm soát thị trường, mà vì sự bất nhất trong các kết quả kiểm định phân bón.