TV& VIDEO

đạt chuẩn khí thải

Các thành phố lớn đối phó với ô nhiễm không khí

Các thành phố lớn đối phó với ô nhiễm không khí

VTV.vn - Ô nhiễm không khí đang là bài toán khó của nhiều thành phố lớn trên thế giới, do đó, một số thành phố đã áp dụng các biện pháp cải thiện và bảo vệ môi trường.