TV& VIDEO

đất Cố Đô

Trưng bày Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn

Trưng bày Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn

VTV.vn - Buổi trưng bày bộ sưu tập "Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn" đã được tổ chức tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.