TV& VIDEO

đất lấn rừng

Sạt lở đất - Hệ lụy tất yếu từ mất rừng

Sạt lở đất - Hệ lụy tất yếu từ mất rừng

VTV.vn - Xảy ra lũ quét, sạt lở đất vào mùa mưa; mùa nắng thì khô hạn gay gắt - hai thái cực cùng xảy ra tại Tây Nguyên với mức độ ngày càng nghiêm trọng do mất rừng.