TV& VIDEO

đặt mìn

Triều Tiên đặt mìn gần biên giới liên Triều ngăn binh sĩ đào tẩu

Triều Tiên đặt mìn gần biên giới liên Triều ngăn binh sĩ đào tẩu

VTV.vn - Triều Tiên đã đặt mìn gần làng đình chiến Panmunjeom trong Vùng phi quân sự phân chia hai miền nhằm ngăn các binh sỹ đào tẩu.