TV& VIDEO

đặt mục tiêu tăng trưởng

Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 3% năm 2016

Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 3% năm 2016

VTV.vn - Ngày 16/12, Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo, mục tiêu năm 2016 của quốc gia này là đưa tăng trưởng trở lại mức 3%.