TV& VIDEO

đất nung

Bí ẩn Tháp Bình Sơn, Vĩnh Phúc

Bí ẩn Tháp Bình Sơn, Vĩnh Phúc

 Tháp Bình Sơn thuộc địa phận thôn Bình Sơn, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, là một công trình kiến trúc độc đáo thời Lý - Trần còn được bảo tồn nguyên vẹn đến ngày nay.