TV& VIDEO

đất nước Bhutan

Người dân Bhutan tôn sùng hạnh phúc của gia đình hoàng gia

Người dân Bhutan tôn sùng hạnh phúc của gia đình hoàng gia

VTV.vn - Đối với người dân tại đất nước hạnh phúc Bhutan, niềm vui của gia đình hoàng gia cũng là niềm vui chung của đất nước.