đất nước israel

Liên hoan phim Israel tại thành phố Đà Nẵng

Liên hoan phim Israel tại thành phố Đà Nẵng

VTV.vn - Từ ngày 19 - 23/5, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra Liên hoan Phim Israel với 5 bộ phim được chọn công chiếu.